Objektid 900030
Uppstllningsplats Lule
rsmodell 2024
Vikt (kg) 680
Arbetsbredd (cm) 220 +12
Drivtyp 2WD/4WD PTO
vrig information K-axel ingr
vrigt information Snfrs
Pris exkl. moms (SEK) 79900