Objektid 158252
Uppstllningsplats Lule
Arbetsbredd (cm) 210cm