Objektid 900022
Uppstllningsplats Lule
rsmodell 2024
Drivtyp 2WD/4WD PTO eller Hydraulik